JUKEBOX TRIO - «Бог проклятых»
Idea: Aleksey Dubrovin
Director: Aleksey Dubrovin
Director of Photography: Aleksey Smagin
Actors: Vladimir Ivanov, Iliya Ivanov, Garry Kraulis, Margo Belova, Pavel Penyaev
Gaffer: Mikhail Patamatov
Supervisor Postproduction: Kirill Yakovlev
VFX Artist: Arseniy Koveshnikov
Color grading: Platon Lagutin
Cut: Aleksey Dubrovin, Kirill Yakovlev
General producers: Aleksey Dubrovin, Elina Glazunova
Production: DUBROVIN STUDIO, ШКОЛА КЛИПМЕЙКЕР